1 2 3 4 5 6 7 8

Firma ESB a.s. se zaměřuje na činnosti v rámci stálých smluv na provoz s naším hlavním odběratelem společností ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

Zajišťuje obsluhu zařízení předního a zadního palivového cyklu klasických elektráren

Také zajišťuje odsun a prodej vedlejších energetických produktů těchto elektráren.

Tyto provozní činnosti zajišťuje v OJ ETU divize 01, v OJ EPR divize 02, v OJ EPC divize 03, v oj ELE divize 04 a v ECH divize 05.

Hlavní činností firmy ESB a.s. je výstavba, provozování a údržba zařízení určených k přepravě, úpravě a ukládání uhlí a produktů ze spalovacího procesu a odsíření energetických zařízení určených k výrobě elektrické energie.