Integrovaný systém managementu

Společnost ESB a.s. má zavedený integrovaný systém managementu, neboť do svých činností aplikovala systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2008, systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy OHSAS 18001:2008.
Všechny systémy jsou pravidelně (1x ročně) prověřovány certifikační společností VÚPS – CS, s.r.o., Praha a firma obdržela a vždy obhájila na každý systém certifikát, včetně zlatého certifikátu.