REFERENČNÍ ZAKÁZKY

Naše společnost se dále zabývá kromě provozu a údržby energetických zařízení také výstavbou a rekonstrukcemi těchto zařízení. Níže uvádíme některé naše referenční stavby, které jsme prováděli jak pro naše stálé odběratele (v rámci provozua údržby) tak pro ostatní odběratele. Veškeré tyto zakázky jsme vyhráli v rámci výběrových řízení.