Komplexní asanace odkaliště Tušimice

Investor: ČEZ a.s.

Objendatel: ČEZ a. s., ČEZ Energetické produkty s. r. o.

Předmět díla: Montáže nových struskovodů včetně jejich podpor, oprava obslužních komunikaci, úpravy na odběrném objektu, asanace zbytkovéání asanované plochy, protiprašná  opatření, technický rekultivace asanované plochy a monitoring odkaliště.