Hala Ostrov

Objednatel: International EPS s.r.o.

Předmět plnění: TMontáž rozvodů zdravotechniky a celková montáž ústředního vytápění v rozsahu:

  • vnitřní kanalizace (potrubí HT, včetně zařizovacích předmětů)
  • vnitřní vodovod (potrubí PE, ocelové potrubí + veškeré příslušenství)
  • strojní vybavení a doplňkové konstrukce
  • rozvody ÚT, včetně těles
  • kompletní vystrojení kotelny